Oostrum in Limburg
Hier ligt het dorpje Oostrum (Gem.Venray) dat is ontstaan in de 13e eeuw.
De toenmalige kleine nederzetting (Oesterham / Osterheim) bevond zich ten oosten van het Kasteel “Spraeland” en was nauw met het kasteel verbonden.
In ca. 1590 werd dit de Heerlijkheid Spraeland-Oostrum.

Van het kasteel is vrijwel niets meer terug te vinden, maar het dorpje bestaat nog steeds en geniet ruime bekendheid als Bedevaartsoord voor ernstige zieken.
Het beeld van de H. Maria van Oostrum schijnt reeds eeuwen over bijzondere genezende kracht te beschikken.

Er is géén verband tussen de Heerlijkheid Spraeland-Oostrum en de huidige familie(s) Oostrum. Het kasteel is gesticht door het huis “Ooy’ (Nijmegen) en vervolgens bewoond door de families Broeckhuysen, Jan van Eyll en uiteindelijk de Heeren van Geysteren.

Het moge duidelijk zijn dat er nooit Heeren van Oostrum zijn geweest.Méér informatie over Oostrum bij Venray vind u hier.