Herkomst van de naam
De familienamen Oostrum (en Westrum) zijn ontstaan uit oude ‘-heem’ namen welke teruggaan tot in de Karolingische tijd.
Via voorlopers als Oesterham, Oesteren, Oisterum en Osterheim komen we
uiteindelijk in de loop van de 16e eeuw bij het hedendaagse Oostrum of Van Oostrum.
De vroegere betekenis van de naam was “Huis (of bos) ten Oosten van”

Reeds 1227 wordt de naam genoemd in een lijst van tienden toebehorend aan het kapittel van St-Marie onder Houten en ’t Goy.
Op de plaats van de “Oisterummerhofstadt” (later "Nieuwe Hofstede") is aan de hand van archeologische vondsten een vrijwel ononderbroken bewoning geconstateerd vanaf de late IJzertijd tot de 17e eeuw.

In 1294 draagt een Dideric van Oesterhem aan het kapittel van de Dom 18 morgen land te Halten (Houten) op, terwijl in 1295 een Geraert Philipssoen van Oesterhem landgenoot in ’t Goy is.