Huidige geografische tekenen
Alhoewel het aannemelijk lijkt dat de huidige familienaam Oostrum stamt uit het ‘Utrechtse’ (Krommerijngebied) komt men daar op de huidige landkaart van dit gebied geen vermeldingen meer van tegen.
Echter, op een "Chromotopografische Kaart des Rijks" uit 1869 is in de buurt van Werkhoven nog het "Oostrums Dijkje" terug te vinden.

De naam Oostrum is echter wél te vinden op twee andere,
ver uiteen liggende, plaatsen in Nederland, te weten in Friesland in de gemeente Dongeradeel ten oosten van Dokkum én in Limburg ten oosten van Venray.