Oostrum in Friesland
Hier vinden we vandaag-de-dag nog steeds ten oosten van Dokkum een terp waarop een kerk met zadeldak en enkele boerderijen. Deze terp draagt de naam Oostrum. (Eastrum)

De dorpsterp van Oostrum is met een maximale hoogte van 4,4 meter boven NAP een van de hoogste uit de omgeving.
De terp lag ooit tussen twee zeeslenken, de Zuider Ee en het huidige Dokkummer Grootdiep.
St. Nicolaas, de beschermer van de vissers en zeelieden, is de toepasselijke patroonheilige van de oude kerk. (Toren 13e eeuw, kerk Gotisch omstreeks 1500)
Rond de eeuwwisseling zijn delen van de heuvel afgegraven; dit is duidelijk te zien bij de voormalige state Rinthjema.
In 2006 werden bij een afgraving resten gevonden die wijzen op een nederzetting uit de zogenoemde Trechterbekercultuur - 3400 tot 2850 voor Christus.
De Trechterbekercultuur is bekend van de hunebedden, de begraafplaatsen voor hun mensen.

Ten zuidwesten van het dorp ligt aan het Grootdiep de in 1873 gebouwde steenbakkerij. Deze fabriek werd in 1968 gesloten.

Het dorp (202 inwoners) behoort nu tot de Gemeente Dongeradeel en heeft een
eigen wapen en een eigen vlag.