Het Familiewapen
De hier getoonde familiewapens komen uit de Heraldische Databank
van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
Oostrum

Een gouden adelaar op een zilver veld.

Bron: De Ridderschap van de Veluwe (blz.8)


Van Oostrum

Een gouden adelaar op een blauw veld.
Wapen van Jhr. Nicolaes van Oostrum,
Burgemeester van Utrecht (1590)

Bron: Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht gelegen. (blz.18)